تروکار سری B (تک کانولا بدون تیغ)
تروکار بطور کلی وسیله ای جهت عبورابزارو تجهیزات لاپاراسکوپی به محیط درونی شکم میباشد که از دو قسمت اصلی کانولا(Sleeve) و Obtorator   تشکیل میشود این تروکارها  که بدون تیغ میباشند با نامهای دیگری چون (Bladeless)  یا (Optical)  شناخته میشوند. دراین مدل Obtorator   به واسطه عدم وجود تیغه در هنگام ورود ، با کنار زدن لایه های پوستی به محوطه داخلی شکم وارد میگردد و میزان آسیب بافت را به حداقل ممکن میرساند (41 درصد کمتر از مدل تیغه دار )  به گونه ای که احتمال بروز فتق (Hernia) به میزان 86 درصد کاهش یافته وهمچنین نیاز به دوختن لایه پوستیFascia   (حتی در سایز 12 ) نمی باشد.