تروکار سری D (تک کانولا بهمراه تیغ)
تروکار بطور کلی وسیله ای جهت عبورابزارو تجهیزات لاپاراسکوپی به محیط درونی شکم میباشد که از دو قسمت اصلی کانولا(Sleeve) و Obtorator   تشکیل میشود . این مدل دارای تیغه خطی بوده  (Knifed) که پس از ورود به محوطه شکم تیغه بصورت اتوماتیک پوشانده میشود تا از آسیب رساندن به اندام درونی جلوگیری نماید.